Welcome to Ysgol y Ddwylan’s blog.

Croeso i flog Ysgol y Ddwylan.

 

Ysgol y Ddwylan strives to develop a safe on-line environment, that promotes learning across the curriculum both within and outside the school. We will embrace new technological developments in a vibrant way to ensure this vision is fulfilled.

Mae Ysgol y Ddwylan yn ymrwymo i ddatblygu diwylliant diogel ar-lein, sy’n hyrwyddo dysgu ar draws y cwricwlwm, o fewn a thu hwnt i’r ysgol. Byddwn yn croesawu datblygiadau technolegol er mwyn sicrhau bod y weledigaeth hon yn cael ei chyflawni. 

Ysgol y Ddwylan
Heol Newydd, Sir Gâr
SA38 9BA 

phone: 01239 710671